Genetic variation in NEDD4L, an epithelial sodium channel regulator, is associated with cardiovascular disease and cardiovascular death.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

We have previously shown that genetic variance in NEDD4L, a regulating protein of a sodium channel in the distal nephron, has been associated with marginally higher blood pressure and enhanced salt sensitivity. Here, we tested if the genetic NEDD4L variation previously associated with salt sensitivity is related to population blood pressure, incidence of cardiovascular disease (CVD) and mortality.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)294-299
TidskriftJournal of Hypertension
Volym32
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Genetic variation in NEDD4L, an epithelial sodium channel regulator, is associated with cardiovascular disease and cardiovascular death.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här