Genetic variation in NEDD4L, salt sensitivity, and hypertension: human NEDD4L rs4149601 G allele generates evolutionary new isoform I with C2 domain.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1905-1906
TidskriftJournal of Hypertension
Volym32
Nummer9
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här