Genetic variations associated with the effect of testicular cancer treatment on gonadal hormones.

Elin Aschim, J Oldenburg, W Kristiansen, Aleksander Giwercman, O Witczak, S D Fosså, T B Haugen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Do genetic variations in the testosterone pathway genes modify the effect of treatment on the levels of testosterone and LH in long-term testicular cancer (TC) survivors (TCSs)?
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2844-2851
TidskriftHuman Reproduction
Volym29
Nummer12
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Genetic variations associated with the effect of testicular cancer treatment on gonadal hormones.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här