Genetic vasopressin 1b receptor variance in overweight and diabetes mellitus.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

163 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Recently, imbalance in the vasopressin (AVP) system, measured as elevated levels of copeptin (the c-terminal part of the AVP pro-hormone) in plasma, was linked to development of abdominal obesity and diabetes mellitus (DM). Here, we aim to investigate if genetic variation of the human AVP receptor 1b gene (AVPR1B) is associated with measures of obesity and DM.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)69-75
TidskriftEuropean Journal of Endocrinology
Volym174
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Genetic vasopressin 1b receptor variance in overweight and diabetes mellitus.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här