Genetically Determined Risk of Depression and Functional Outcome After Ischemic Stroke

International Stroke Genetics Consortium, GISCOME Network

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Genetically Determined Risk of Depression and Functional Outcome After Ischemic Stroke”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap