Genetics of Diabetes Subtypes. Characterization of novel cluster-based diabetes subtypes.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

445 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Genetics of Diabetes Subtypes. Characterization of novel cluster-based diabetes subtypes.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology