Genetics of type 2 diabetes: It matters from which parent we inherit the risk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Genetics of type 2 diabetes: It matters from which parent we inherit the risk”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap