Genetics of type 2 diabetes-pitfalls and possibilities.

Rashmi Prasad, Leif Groop

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

903 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Genetics of type 2 diabetes-pitfalls and possibilities.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap