Genome-wide analysis of DNA methylation in subjects with type 1 diabetes identifies epigenetic modifications associated with proliferative diabetic retinopathy.

Elisabet Agardh, Annika Lundstig, Alexander Perfilyev, Petr Volkov, Tove Freiburghaus, Eero Lindholm, Tina Rönn, Carl-David Agardh, Charlotte Ling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

83 Citeringar (SciVal)
193 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Genome-wide analysis of DNA methylation in subjects with type 1 diabetes identifies epigenetic modifications associated with proliferative diabetic retinopathy.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap