Genome-wide array-based comparative genomic hybridization reveals multiple amplification targets and novel homozygous deletions in pancreatic carcinoma cell lines.

Markus Heidenblad, Eric F P M Schoenmakers, Tord Jonson, Ludmila Gorunova, Joris A Veltman, Ad Geurts van Kessel, Mattias Höglund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3052-3059
TidskriftCancer Research
Volym64
Nummer9
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk genetik

Citera det här