Genomic profiling and directed ex vivo drug analysis of an unclassifiable myelodysplastic/myeloproliferative neoplasm progressing into acute myeloid leukemia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)
208 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Genomic profiling and directed ex vivo drug analysis of an unclassifiable myelodysplastic/myeloproliferative neoplasm progressing into acute myeloid leukemia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap