Genomlysning av socionomfältet: Nuläge och prognoser om socionomers utbildning och arbetsmarknad

Tapio Salonen, Alexandru Panican

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

99 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Denna studie är en bred genomlysning av socionomfältets dimensioneringsaspekter utifrån ett sammanhållet perspektiv där arbetsmarknadsutsikter, utbildningsfrågor och kompetensfrågor belyses dels var för sig men måste också relateras till varandra. Lärosätenas dimensionering av såväl grundutbildning som vidareutbildning måste ses i relation till arbetsmarknadens föränderliga behov av högskoleutbildade socionomer. På samma vis måste personalkompetensen vid lärosätena anpassas till utbildningarnas volymer och profiler. I det sammanhanget är det särskilt viktigt att undersöka ämnets fortgående tillskott av forskarutbildad personal i huvudämnet socialt arbete.

Studien visar på en fortsatt kraftig expansion av såväl socionomernas yrkesfält som dimensioneringen av socionomutbildningen under det senaste decenniet. Den akademiska vidareutbildningen lyfts fram som den mest outvecklade och akuta aspekten i socionomernas professionsutveckling. Forskningen har fortsatt att öka men måste betecknas som fortsatt underdimensionerad i relation till såväl yrkesfältets som grundutbildningens kraftiga expansion.

Prognoser för 2020-talet pekar på ett fortsatt ökat behov av socionomer med ytterligare 10 000 till totalt 50 000 yrkesverksamma. Många lärosäten har fortsatta utmaningar att lyckas rekrytera ämneskompetent personal. För att klara socionomfältets långsiktiga kompetensförsörjning behövs såväl en nationell strukturerad vidareutbildningsverksamhet (master), förstärkt
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagSocialhögskolan, Lunds universitet
Antal sidor70
Volym2021:6
ISBN (elektroniskt)978-91-7895-544-2
StatusPublished - 2021 okt 25

Publikationsserier

NamnResearch Reports in Social Work
FörlagSchool of Social Work
Nr.6
Volym2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Citera det här