Genotype-Based Recall Studies in Complex Cardiometabolic Traits

Paul W. Franks, Nicholas J. Timpson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Genotype-Based Recall Studies in Complex Cardiometabolic Traits”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap