Genotypic differentiation between the two related peat mosses, Sphagnum rubellum and S. capillifolium in Northern Europe.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)717-731
TidskriftJournal of Bryology
Volym19
StatusPublished - 1997

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Citera det här