Geo-mapping of COVID-19 Risk Correlates Across Districts and Parliamentary Constituencies in India

S. V. Subramanian, Omar Karlsson, Weixing Zhang, Rockli Kim

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Geo-mapping of COVID-19 Risk Correlates Across Districts and Parliamentary Constituencies in India”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap