Geodesic flow on the diffeomorphism group of the circle

Adrian Constantin, B Kolev

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

312 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Geodesic flow on the diffeomorphism group of the circle”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik