Geografiska skillnader i dödlighet efter hjärtinfarkt? Slumpen skördar många offer - och de mindre sjukhusen drabbas värst

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Bidragets översatta titel Geographical differences in mortality after myocardial infarction? Coincidence claims many victims - small hospitals suffer most of all!
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)150-1
TidskriftLäkartidningen
Volym102
Nummer3
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Citera det här