Geographical differences in tonsillar carriage rates of Fusobacterium necrophorum – A cross-sectional study in Sweden and Zambia

David Nygren, Ellen Brorson, Michael Musonda, Lisa Wasserstrom, Åsa Johansson, Karin Holm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Geographical differences in tonsillar carriage rates of Fusobacterium necrophorum – A cross-sectional study in Sweden and Zambia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap