Geostatistical approach for statistical description of uplift pressures: Part II

Marie Westberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Geostatistical approach for statistical description of uplift pressures: Part II”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap