Geriatric care in Europe - The EUGMS Survey Part II: Malta, Sweden and Austria

A. Ekdahl, A. Fiorini, S. Maggi, K. Pils, J. P. Michel, G. Kolb

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)388-391
Antal sidor4
TidskriftEuropean Geriatric Medicine
Volym3
Nummer6
DOI
StatusPublished - 2012 nov. 1
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geriatrik

Citera det här