Geriatric Rehabilitation and Discharge Location After Hip Fracture in Relation to the Risks of Death and Readmission.

Peter Nordström, Karl Michaëlsson, Ami Hommel, Per Ola Norrman, Karl-Göran Thorngren, Anna Nordström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

26 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Geriatric Rehabilitation and Discharge Location After Hip Fracture in Relation to the Risks of Death and Readmission.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap