Gestaltningar av offererfarenheter: Samtal med unga män som utsatts för brott

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

2672 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
I denna avhandling analyseras unga mäns vålds- och offerupplevelser. Studien bygger på olika typer av material men det mest centrala underlaget består av samtalsintervjuer med unga män som har blivit utsatta för misshandel eller rån. Sätten på vilka de unga männen talar om sig själva, förövaren, våld och offerskap utgör utgångspunkten för analysen. Inom ramen för samtalsintervjun hanterar männen "medlemskapet" i två skilda kategorier "unga män" och "brottsoffer". Brottsofferidentiteten och identiteten som ung man kan betraktas som motstridiga. De unga männen lyckas emellertid, på olika subtila sätt, presentera sig som båda delar; de får identiteterna att samverka. De unga männen i studien porträtterar sig själva som aktörer. Egen kompetens, kapacitet och kontroll framhävs medan gärningsmannen fråntas makt. Våld tonas ned och görs odramatiskt. Genom vad som benämns "manliga" skildringar motsätter sig männen en identitet som offer. De åberopar offerstatus men de presenterar sig inte i enlighet med en allmän bild av ett passivt, lidande och sårbart brottsoffer. Tvärtom får vi i studien möta ett särpräglat brottsoffer - ett brottsoffer som är aktivt, behärskat och handlingskraftigt.
Bidragets översatta titel Talking about violence: Young men's victim narratives
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Sociologi
Handledare
  • Åkerström, Malin, handledare
Tilldelningsdatum2005 dec. 16
Förlag
ISBN (tryckt)91-7267-207-2
StatusPublished - 2005

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2005-12-16
Time: 13:15
Place: Kulturens auditorium
External reviewer(s)
Name: Aronsson, Karin
Title: Professor
Affiliation: Dept. of Child studies, Linköping University
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

  • Samhällsvetenskaper
  • Kriminologi
  • Sociologi
  • Socialpsykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Gestaltningar av offererfarenheter: Samtal med unga män som utsatts för brott”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här