Gestational Diabetes Mellitus- Future risk for mother and child

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

2557 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Gestational Diabetes Mellitus- Future risk for mother and child”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap