Get the Species Right: Aerococcus viridans is Likely not Responsible

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1158
Antal sidor1
TidskriftIndian Journal of Critical Care Medicine
Volym26
Nummer10
DOI
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Citera det här