Gezin of individu: een Gordiaanse knoop in de IB. Deel 1: Welvaartstheorie

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sammanfattning

This article is based on research performed in Lund on the taxation of women in income tax. This series of two articles deals with the question whether the family or the individual would be the most suitable unit of taxation. This first article analyses this question using welfare economics theory.
Bidragets översatta titel Family or individual: a gordian knot in the income tax. Part 1: Welfare theory
Originalspråknederländska
Artikelnummer249
Sidor (från-till)1504-1509
Antal sidor6
TidskriftWeekblad fiscaal recht
Volym148
Nummer7313
StatusPublished - 2019 dec. 5

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik (exklusive juridik och samhälle)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Gezin of individu: een Gordiaanse knoop in de IB. Deel 1: Welvaartstheorie”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här