Gezin of individu: een Gordiaanse knoop in de IB. Deel 1: Welvaartstheorie

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Gezin of individu: een Gordiaanse knoop in de IB. Deel 1: Welvaartstheorie”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance