Gezin of individu: een Gordiaanse knoop in de IB. Deel 2: Overige criteria

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Gezin of individu: een Gordiaanse knoop in de IB. Deel 2: Overige criteria”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance