GFR-gränsen har sänkts för metformin vid typ 2-diabetes: Nya rekommendationer vid nedsatt njurfunktion och undersökning med jodkontrastmedel

Gunnar Sterner, Anders Frid

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Metformin is eliminated through glomerular filtration and tubular secretion in the kidneys. New guidelines recommend use of metformin down to a GFR of 30 mL/min under the condition that the dose is adjusted. As the risk of inducing lactic acidosis is very low in connection with administration of iodine contrast media, new recommendations in Sweden say that metformin must be stopped only when GFR is below 45 mL/min. Determination of metformin levels in serum is useful to guide therapeutic dose when GFR is low but also to confirm that lactic acidosis is caused by metformin.
Originalspråksvenska
Antal sidor1
TidskriftLäkartidningen
Volym115
Utgåva15
StatusPublished - 2018 jan. 1
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes
  • Urologi och njurmedicin

Citera det här