Ghrelin treatment reverses the reduction in weight gain and body fat in gastrectomised mice.

Charlotta de la Cour, Andreas Lindqvist, Emil Egecioglu, Yc Loraine Tung, Vikas Surve, Claes Ohlsson, John-Olov Jansson, Charlotte Erlanson-Albertsson, Suzanne Dickson, Rolf Håkanson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

89 Citeringar (SciVal)
80 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ghrelin treatment reverses the reduction in weight gain and body fat in gastrectomised mice.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap