GIS i krishanteringen av stormen Gudrun. En studie av tre kommuner och en länsstyrelse

Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

Originalspråksvenska
Handledare
  • Guldåker, Nicklas, handledare
  • Nieminen Kristofersson, Tuija, handledare
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi

Citera det här