Glacial geomorphological mapping: A review of approaches and frameworks for best practice

Benjamin M.P. Chandler, Harold Lovell, Clare M. Boston, Sven Lukas, Iestyn D. Barr, Ívar Örn Benediktsson, Douglas I. Benn, Chris D. Clark, Christopher M. Darvill, David J.A. Evans, Marek W. Ewertowski, David Loibl, Martin Margold, Jan Christoph Otto, David H. Roberts, Chris R. Stokes, Robert D. Storrar, Arjen P. Stroeven

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

101 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Glacial geomorphological mapping: A review of approaches and frameworks for best practice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap