Glacial history and palaeo-environmental change of southern Taimyr Peninsula, Arctic Russia, during the Middle and Late Pleistocene

Per Möller, Ívar Örn Benediktsson, JOHANNA ANJAR, Ole Bennike, Martin Bernhardson, Svend Funder, Lena Hakansson, Geoffrey Lemdahl, Joseph Licciardi, Andrew S. Murray, Marit-Solveig Seidenkrantz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Glacial history and palaeo-environmental change of southern Taimyr Peninsula, Arctic Russia, during the Middle and Late Pleistocene”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap