Glass and Amber Beads from the Late Roman Iron Age in Scania

Bidragets översatta titel : Glas- och bärnstenspärlor från yngre romersk järnålder i Skåne

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Glas- och bärnstenspärlor var en del av dräkten som signalerade bärarens sociala och ekonomiska status. I artikeln presenteras pärluppsättningarna från 25 gravar daterade till yngre romersk järnålder period C1 och C2 funna i dagens Skåne. Pärlorna har ett varierat och unikt uttryck vilket stärker hypotesen att de mindre rika gravarna i Skåne, jämfört med på Själland, beror på ett mer stabilt samhälle snarare än på brist på resurser.
Bidragets översatta titel Glas- och bärnstenspärlor från yngre romersk järnålder i Skåne
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)63-79
Antal sidor17
TidskriftLund Archaeological Review
Volym24-25
StatusPublished - 2020 dec.
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Glas- och bärnstenspärlor från yngre romersk järnålder i Skåne”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här