Global bifurcations in a Laser with injected signal: Beyond Adler's approximation

Martin Zimmerman, Mario Natiello, Hernán Solari

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)500-513
TidskriftChaos
Volym11
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Citera det här