Global existence for fully parabolic boundary value problems

Adrian Constantin, J Escher

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

We present some results on the global existence of classical solutions for quasilinear parabolic equations with nonlinear dynamic boundary conditions in bounded domains with a smooth boundary.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)91-118
TidskriftNodea. Nonlinear Differential Equations and Applications
Volym13
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Global existence for fully parabolic boundary value problems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här