Global health initiatives and country health systems

Jesper Sundewall, Collins Chansa, Göran Tomson, Birger C. Forsberg, Dale Mudenda

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

2 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Antal sidor1
TidskriftThe Lancet
Volym374
Utgåva9697
DOI
StatusPublished - 2009 okt. 14
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Citera det här