Global transcriptional changes following statin treatment in breast cancer.

Olöf Bjarnadottir, Siker Kimbung, Ida Johansson, Srinivas Veerla, Mats Jönsson, Pär-Ola Bendahl, Dorthe Grabau, Ingrid Hedenfalk, Signe Borgquist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat