Global transpiration data from sap flow measurements: The SAPFLUXNET database

Rafael Poyatos, Fredrik Lagergren, Maj Lena Linderson, Anders Lindroth, Meelis Mölder, Jordi Martínez-Vilalta, et al.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Global transpiration data from sap flow measurements: The SAPFLUXNET database”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap