Globalization of a commercial property market : the case of Copenhagen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Globalization of a commercial property market : the case of Copenhagen”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap