Glomerular apoptotic nucleosomes are central target structures for nephritogenic antibodies in human SLE nephritis

M. Kalaaji, K. A. Fenton, E. S. Mortensen, R. Olsen, Gunnar Sturfelt, Per Alm, O. P. Rekvig

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

143 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Glomerular apoptotic nucleosomes are central target structures for nephritogenic antibodies in human SLE nephritis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap