Glomerular filtration rate and association to stroke, major bleeding, and death in patients with mechanical heart valve prosthesis.

Ashkan Labaf, Bartosz Grzymala-Lubanski, Anders Själander, Peter Svensson, Martin Stagmo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The impact of estimated glomerular filtration rate (eGFR) on adverse events in patients with mechanical heart valves (MHVs) is unknown. We analyzed the independent association of eGFR and thromboembolism (TE), major bleeding, and mortality in patients with MHV in an observational cohort study.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)559-565
TidskriftAmerican Heart Journal
Volym170
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Glomerular filtration rate and association to stroke, major bleeding, and death in patients with mechanical heart valve prosthesis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här