Glomerular filtration rate and association to stroke, major bleeding, and death in patients with mechanical heart valve prosthesis.

Ashkan Labaf, Bartosz Grzymala-Lubanski, Anders Själander, Peter Svensson, Martin Stagmo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Glomerular filtration rate and association to stroke, major bleeding, and death in patients with mechanical heart valve prosthesis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry