GLP-1-based therapy of type 2 diabetes: GLP-1 mimetics and DPP-IV inhibitors.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

35 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”GLP-1-based therapy of type 2 diabetes: GLP-1 mimetics and DPP-IV inhibitors.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap