Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Glucose-Dependent Insulinotropic Peptide in the High-Normal Range Is Associated With Increased Carotid Intima-Media Thickness”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap