Glucose tolerance and beta-cell function in islet autoantibody-positive children recruited to a secondary prevention study.

Cecilia K Andersson, Annelie Carlsson, Corrado Cilio, Elisabeth Cedervall, Sten Ivarsson, Berglind Jonsdottir, Björn Jönsson, Karin Larsson, Jan Neiderud, Åke Lernmark, Helena Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Glucose tolerance and beta-cell function in islet autoantibody-positive children recruited to a secondary prevention study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap