Glutamatergic mechanisms in the dyskinesias induced by pharmacological dopamine replacement and deep brain stimulation for the treatment of Parkinson's disease

Veronique Sgambato-Faure, Angela Cenci Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

131 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Glutamatergic mechanisms in the dyskinesias induced by pharmacological dopamine replacement and deep brain stimulation for the treatment of Parkinson's disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap