Glycosylated matrix protein

Dick Heinegård, Anders Aspberg, Ahnders Franzén, Pilar Lorenzo

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Glycosylated matrix protein”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi