Goal Oriented Time Adaptivity Using Local Error Estimates

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Goal Oriented Time Adaptivity Using Local Error Estimates”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik