Goal Oriented Time Adaptivity Using Local Error Estimates

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat