Goal Oriented Time Adaptivity Using Local Error Estimates

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Sökresultat